Η εταιρεία elemech που δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, με τα εξειδικευμένα συνεργεία της μπορεί και αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εργασίες, service λευκών συσκευών και καθαρισμό – συντήρηση κλιματιστικών μονάδων (air condition).