Γενικοί Όροι Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγής  μέσω της Ιστοσελίδας ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, οφείλει όμως να ενημερώνει τον Επισκέπτη στην παρούσα ενότητα.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν μόνο για αγορές μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τιμές αυτές δύναται να διαφέρουν στο φυσικό κατάστημα της εταιρίας.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται για την προσπάθειά της να διαθέτει έγκυρο και ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών όσων αφορά την ίδια αλλά και τα προϊόντα που παρουσιάζει, επιφυλάσσεται όμως για ακούσια λάθη ή παραλείψεις, τα οποία και θα προστρέξει ν’ αποκαταστήσει με την πρώτη ευκαιρία.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία οφείλει να ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας τους, ο οποίος δύναται να διαφέρει από τον αρχικά αναφερόμενο στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της καταχώρησής της. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μετατροπή των αποθεμάτων των προϊόντων που περιέχει, είτε σε άλλη αιτία, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δεν οφείλει κανενός είδους αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τυχόν ακύρωση, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση παραγγελίας.

 

Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη

Ο Επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή περιεχόμενό της για παράτυπες ή παράνομες πράξεις όπως οι παρακάτω:

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου παράνομου, επιβλαβούς ή προσβλητικού, που εκθέτει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο κάποιου

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου που σχετίζεται με ανήλικους ή διακρίσεις ή άλλες αντισυνταγματικές έννοιες

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου που περιορίζονται από το νόμο, πχ λόγω συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή άλλων

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

–  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλο τρόπο περιεχομένου το οποίο εκούσια ή ακούσια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Ακύρωση/Τροποποίηση Παραγγελίας

Η τροποποίηση της παραγγελίας ως προς την ποσότητα ή το είδος δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά έως την στιγμή της επιλογής της ολοκλήρωσής της. Έπειτα μπορεί να συμβεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρία, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν έχουν ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί εκτός καταστήματος.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.elemech.gr είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της elemech. Όλο το περιεχόμενό της, κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια κα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της elemech και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την elemech ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της elemech ή/και του www.elemech.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.elemech.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.elemech.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.elemech.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο  Επικοινωνία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.