α) Σε περίπτωση που παραδοθεί διαφορετικό προϊόν ή διαφορετική ποσότητα από τα συμφωνηθέντα, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει την παραγγελία προς διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων και τα έξοδα επαναποστολής στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφ’ όσων ακολουθηθεί ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν έχει ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Εάν η διαπίστωση συμβεί εντός του διαστήματος ισχύος της εγγύησης, η οποία αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, δεν απαιτείται χρέωση για την επισκευή η αντικατάσταση του προϊόντος. Μετά το τέλος του διαστήματος αυτού, απαιτείται νέα συμφωνία με τον πελάτη. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: α) Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής, β) Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.), γ) Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά με αυτό έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και με πλήρη τη συσκευασία του, εφ’ όσων αυτή υπήρχε κατά την παράδοση. Η επιστροφή του προϊόντος αυτού, θα πρέπει να γίνεται ή παράδοση στο φυσικό κατάστημα της Εταιρίας, ή μέσω courier. Εάν γίνεται μέσω courier, τα έξοδα αποστολής του βαρύνουν τον πελάτη, ενώ τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρία. Εάν γίνεται με παρουσία στο φυσικό κατάστημα, ενώ έχει προηγηθεί συνεννόηση για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη για χρήση του χρηματικού ποσού σε επόμενη παραγγελία.

Εάν κατά την επιστροφή των προϊόντων διαπιστωθεί καταστροφή τους ή έλλειψή τους, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης από τον πελάτη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατάσταση των προϊόντων. Δύναται έτσι να προβεί μονομερώς σε κατάλληλο συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

γ) Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος τρόπος αποστολής είναι η χρήση εταιρίας courier, τότε η ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή επιστροφή τους.

δ) Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν φέρουν ελάττωμα, αλλά ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα, χωρίς ελλείψεις και τη συσκευασία του ανέπαφη. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και μόνο μετά την εξόφλησή τους μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπαναχώρησης.

Για να γίνει δεκτή η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως και να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά, είτε με FAX, εντός των 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Έπειτα, η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό που προκύπτει, εντός 14 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις της. Ο τρόπος επιστροφής αυτού του χρηματικού ποσού στον πελάτη, θα είναι η κατάθεση σε λογαριασμό του πελάτη.

Στην περίπτωση που έγινε χρήση του προϊόντος από τον πελάτη μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, τότε το προϊόν αυτό θεωρείται μεταχειρισμένο και δεν επιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και για τη συσκευασία. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται χωρίς το άνοιγμα της συσκευασίας και τη λειτουργία του αγαθού.

Εάν κατά την επιστροφή των προϊόντων διαπιστωθεί καταστροφή τους ή έλλειψή τους, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης από τον πελάτη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατάσταση των προϊόντων. Δύναται έτσι να προβεί μονομερώς σε κατάλληλο συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.